Musik i S:ta Clara kyrka

Musik och lovsång har en central plats, både i mässor och under bönesamlingar i veckan.

Foto: Magnus Aronsson

Post a comment

Berätta att
du kommer