Livet sång i S:ta Clara kyrka fredag 6/10, kl. 19:00

Var med och sjung livets sång i S:ta Clara kyrka! Kom på en kväll fylld med aktiviteter och glädje. Du får lyssna till personliga vittnesbörd, kort bibelläsning, dikter men framförallt mycket sång och musik.

Medverkande:
Maj-Liz Johansson vid flygeln.
Evert Hedin med band från Alingsås vill förmedla Guds liv genom musik och sång.
Rueben som har en unik kallelse till lovsång och tillbedjan.
Diakonen Inga Pagreus och vår romske vän Moise delar sina starka personliga vittnesbörd.
Marlene Juthstrand läser bibeln och Elsa-Mari Nährström läser dikt.

Ansvariga Leif och Maj-Liz Johansson

Post a comment

Berätta att
du kommer