Aftonbön - Vesper

Varje tisdag k.l 17.30 – 18 ber vi aftonbön i tidegärdens form (vesper) i S:ta Clara kyrka. Ingång: Norra sidoporten.

Tidebönerna har kyrkan ärvt från Jesus och hans apostlar. Psaltaren var Jesus egen bönbok. Växelläsning av psaltarpsalmer och andra bibeltexter samt bibelläsning är grunden i en tidebön. I vesper lovsjunger kyrkan alltid Gud med Marias ord ur Lukas evangelium, Marias lovsång (Luk 1:46-55). När urkyrkan växte fram började man efter hand förstå hela skrifterna, vårt Gamla testamente, i ljuset av Kristi frälsargärning. Jesus själv öppnade lärjungarnas ögon för hur skrifterna, också Psaltaren, talar om honom (Luk 24:27, Luk 24:44).

I vespern har vi också en stund med fri bön då vi bland annat ber för vår församlingsgemenskap och ledningen i Klara, samt för andra aktuella böneämnen.

Ungefär varannan vecka har vi bibelstudier med präst Einar Bäfverfeldt kl. 18:30. Under de resterande tisdagarna, vid samma tid, kommer vi att ha Bibelsamtal med vespergruppens medlemmar. Se achema nedan.

Ansvarig för tideböner: Ylva Jans, ylvajans@gmail.com