Varmt välkommen till söndagsskola för vuxna på Hotell Scandic Klara kl. 10:00-10:45. Det bli söndagsskola varje söndag fram till 11 juni, något som innebär att du har möjlighet att få höra många intressanta föredrag/bibelstudier och delta i en fin gemenskap. Se nedan för vårens resterande schema.

Hotell Scandic Klaras adress är Slöjdgatan 7 (nära Hötorget). I samband med söndagsskolan finns det möjlighet att äta frukost från kl. 09:15. Styrelsen har beslutat att subventionera frukosten. Nu kostar den endast 40 kronor för medlemmar och 100 för övriga. Den betalas kontant på plats till ansvarig föredragshållare eller swishas till 123 131 2883. När du kommer in i entrén går du rakt fram till frukostrummet, och söndagsskolan är i en lokal där till vänster som heter Solliden.

Med de bästa hälsningar
Gita Andersson / samordnare

Schema för söndagsskolan våren 2017

5 feb, Start, Trosbekännelsens VI – vilka är vi? Tommy Mellberg
12 feb, En vandring genom 1 Johannesbrevet – ”För att ni skall veta” Ljuset lyser i
mörkret
, Iwan Giertz
19 feb, Trosbekännelsen forts., TRO PÅ – Vad är det att tro? Relationen mellan tro
och vetande
, Tommy Mellberg
26 feb, En vandring genom Filipperbrevet – Bönen som bär och förenar, Klas
Lindberg
5 mars, En vandring med Jesus Befriaren, Nils Lidskog
12 mars, En vandring genom Filipperbrevet På ena eller andra sättet blir Kristus
förkunnad
, Klas Lindberg
19 mars, Leva som kristen med Dopet som grund, Gita Andersson
26 mars, Leva som kristen med Nattvarden som färdkost, Gita Andersson
2 april, Trosbekännelsen forts GUD,
Tommy Mellberg
Vem är och hur är Gud; Fader, Son och Helig Ande?
9 april, En vandring med Jesus Läkaren, Nils Lidskog
16 april, Leva som kristen med Själavård som friskvård, Gita Andersson
23 april, En vandring gnm Filipperbrevet – Enhet och gemenskap, Klas Lindberg
30 april, En vandring gnm 1 Johannesbrevet – Att växa i mognad, Einar Bäfverfeldt
7 maj, Trosbekännelsen forts., FADER, Tommy Mellberg, Om Gud som Far och
våra gudsbilder

14 maj, Att leva som kristen – i praktiken, Peter Plars
21 maj, Trosbekännelsen forts., ALLSMÄKTIG, Tommy Mellberg, Om Gud är
allsmäktig och god, hur kan det då finnas ondska?

28 maj, En vandring genom 1 Johannesbrevet – Kärlekens väg, Iwan Giertz
4 juni, Leva som kristen i Gudstjänst & Gemenskap, Gita Andersson
11 juni, Leva som kristen med Nycklar till Livsmod, Einar Bäfverfeldt