Undervisning i svenska

Varje vardag erbjuder vi undervisning i svenska på nybörjarnivå. En utbildad SFI-lärare håller i undervisningen. Tiderna är:

Måndag, onsdag, fredag: 11 – 12
Tisdag: 14 – 15
Torsdag: 10 – 11

Inga förkunskaper krävs. Undervisningen hålls i bönekapellet i kyrkans södra korsarm. Välkommen!